ჩვენი აპარატურა

ჩვენი მოწინავე წარმოების მანქანები მოიცავს რიცხვითი კონტროლის ინსტრუმენტებს, საბურღი მანქანებს, ინექციის ჩამოსხმის მანქანებს, ნემსის ავტომატურ ჩასმა მანქანებს და ა.